Privacy Policy

Politica de confidențialitate a S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.
Politica de confidențialitate a datelor
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. – coverall.ro – respectă confidențialitatea utilizatorilor săi și se
angajează pe deplin să le protejeze informațiile personale și să le folosească în mod corespunzător.
Această politică descrie modul în care putem colecta și utiliza informațiile personale, drepturile și
opțiunile disponibile pentru vizitatorii și utilizatorii noștri cu privire la aceste informații.
Vă recomandăm și vă rugăm să citiți această politică de confidențialitate și să vă asigurați că ați
înțeles și că sunteți de acord cu aceasta, înainte de a ne contacta și de a folosi oricare dintre
serviciile noastre. Dacă nu citiți, nu înțelegeți în totalitate sau nu sunteți de acord cu această Politică
de confidențialitate, trebuie să părăsiți acest site web, aplicație sau serviciu și să evitați sau să
întrerupeți utilizarea tuturor serviciilor noastre.
1. Consimțământul dvs. (vă rugăm să citiți cu atenție!)
Politica de confidențialitate coverall.ro descrie modul în care noi (S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.)
putem colecta și utiliza informațiile referitoare la fiecare dintre vizitatorii noștri, în legătură cu
contactarea noastră (prin intermediul site-ului nostru coverall.ro sau a celorlalte modalități de
conectare: prin telefon, aplicații tip whatsapp, viber, sau prin site-uri de socializare – facebook,
tweeter) în vederea obținerii ofertelor și utilizarea serviciilor noastre.
Această politică de confidențialitate constituie un contract juridic obligatoriu și executoriu între S.C.
Coverall Trade Partner S.R.L. și dvs., astfel ca vă rugăm să citiți cu atenție acest lucru.
Puteți vizita și solicita ofertele, serviciile noastre, numai dacă sunteți pe deplin de acord cu această
Politică de confidențialitate, deci contactarea noastră și solicitarea ofertelor, serviciilor noastre,

semnifică implicit că ne confirmați consimțământul dvs. cu privire la această Politică de
confidențialitate, inclusiv la colectarea și prelucrarea informațiile personale așa cum sunt definite și
explicate mai jos.
Rețineți: nu sunteți obligat prin lege să ne furnizați informații. Prin prezenta, recunoașteți, garantați și
sunteți de acord că orice informație pe care ne-o furnizați este pusă la dispoziție din proprie voință și
consimțământ, în scopurile și utilizările descrise aici.
Această politică descrie practicile noastre de confidențialitate, ce informații colectăm cu privire la
vizitatorii și utilizatorii noștri, cum le colectăm, ce facem cu ele, modul în care le protejăm și drepturile
dvs. privind informațiile dvs.
Prin contactarea noastră și solicitarea oricăruia dintre serviciile noastre, vă declarați consimțământul
față de această Politică de confidențialitate. Puteți utiliza serviciile noastre numai dacă sunteți de
acord cu practicile descrise în această politică.
2. Ce informații colectăm?
2.1. Vizitator și informații despre vizitator
Colectăm două tipuri de informații privind vizitatorii noștri:
1. Informațiile neidentificate și neidentificabile referitoare la un Vizitator neidentificat, care pot fi puse
la dispoziție sau colectate automat prin utilizarea Serviciilor („Informații Non-Personale”). Astfel de
informații non-personale nu ne permit să identificăm vizitatorul de la care au fost colectate date.
Informațiile non-personale colectate de noi constau în principal din informații de utilizare tehnice și
agregate, cum ar fi navigarea vizitatorilor și activitatea „fluxului de clicuri” în Servicii, scroll-uri.
Informațiile colectate nu identifică vizibilitatea vizitatorului sau a dispozitivului folosit de vizitator ori
sistemul de operare folosit, browser-ul de internet, rezoluția ecranului, setările de limbă și tastatură,
furnizorul de servicii internet, pagini referință, sau pagina de pe care a părăsit vizitatorul site-ul nostru,
sau informații privind dată/ oră etc.
2. Informațiile identificabile individual și anume informații care identifică o persoană sau care, cu
eforturi rezonabile, pot determina identificarea unei persoane sau pot fi de natură privată sau
sensibilă („Informații personale”). Informațiile personale colectate de noi conțin în principal date de
contact (de exemplu, adresa de e-mail, sau numărul de telefon), detalii de facturare (nume, adresa
fizică de facturare), detalii privind sesiunea de navigare sau utilizare (adresa IP, Geo-locație și/ sau
identificator unic al dispozitivului), detalii privind conturile terțe conectate (cum ar fi adresa de e-mail
sau numele de utilizator pentru un cont Google sau Facebook), documentele de identificare scanate
care ne-au fost furnizate, corespondențe (inclusiv cele realizate prin sau încărcate în serviciile
noastre) și orice alte informații personale sau tehnice furnizate de vizitatori în scopul obținerii unei
oferte personalizate de produse, sisteme sau servicii ale noastre (spre exemplu informații despre
tipul, starea, dimensiunile și localizarea suprafețelor pentru care se solicită ofertă pentru unul sau mai
multe tipuri de pardoseli adecvate, planuri, planșe foto, caiete de sarcini, sau alte informații necesare
în vederea elaborării ofertei pentru proiect sau lucrare). Pentru a evita orice dubiu, orice informație
non-personală care este conectată sau legată de informații personale (de exemplu, pentru a
îmbunătăți serviciile pe care le oferim) este considerată și tratată de noi ca informații personale, atâta
timp cât există o astfel de conexiune sau legătură.
Deci colectăm două tipuri de informații: Informații personale (care ar putea fi folosite pentru a
identifica în mod unic o persoană) și Informații non-personale (care nu sunt identificabile).

3. Cum colectăm astfel de informații?
Există două metode principale pe care le folosim:
Colectăm informații atunci când navigați pe site-ul nostru de internet și încărcați informații și conținut,
sau descărcați și atunci când utilizați orice aplicații conectate la site, pentru a ne contacta. Suntem
conștienți de faptul că orice persoană poate aduna, colecta și înregistra astfel de utilizări, sesiuni și
informații aferente, fie în mod independent, fie cu ajutorul serviciilor terțe, după cum este detaliat în
secțiunea 8 de mai jos, inclusiv prin utilizarea „cookie-urilor” „Și alte tehnologii de urmărire”, după
cum este detaliat în secțiunea 9 de mai jos.
Colectăm informațiile pe care ni le oferiți în mod voluntar. De exemplu, colectăm informațiile
personale pe care ni le furnizați atunci când ne contactați direct din site sau prin intermediul unor
servicii terțe, cum ar fi Facebook, sau Tweeter, sau Whatsapp, sau Viber; atunci când trimiteți sau
încărcați astfel de informații personale în timp ce ne contactați; sau când ne contactați direct (de ex.
prin e-mail, sau SMS).
4. De ce colectăm astfel de informații?
Colectăm astfel de informații non-personale și personale în următoarele scopuri:
De a dezvolta, personaliza și îmbunătăți serviciile noastre, bazându-ne pe preferințele, experiențele și
dificultățile comune și personale ale vizitatorilor.
De a oferi vizitatorilor noștri asistență permanentă și asistență tehnică clienților noștri.
De a putea contacta vizitatorii noștri cu anunțuri generale și personalizate și mesaje promoționale
(după cum este detaliat în Secțiunea 10 de mai jos).
De a facilita realizarea unor evenimente și promoții, de a determina eligibilitatea participanților, de a
monitoriza performanța, de a câștiga contacte și a acorda premii și beneficii.
De a crea date statistice agregate și alte informații non-personale agregate și/ sau deduse, pe care
noi le putem folosi pentru a ne îmbunătății serviciile;
De a spori capacitățile noastre de securizare a datelor și de prevenire a fraudei;
De a respecta legile și reglementările aplicabile.
Deci colectăm și folosim informațiile pentru a putea oferi produsele și serviciile noastre și pentru a le
face mai bune, adecvate și mai sigure.
De asemenea, colectăm și folosim informațiile pentru a ne contacta vizitatorii și pentru a respecta
legile aplicabile pentru noi.
5. Unde ne păstrăm informațiile?
5.1. Informațiile personale ale vizitatorilor coverall.ro, ale clientilor S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.,
pot fi întreținute, procesate și stocate de către S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. și furnizorii săi,
doar în vederea furnizării corespunzătoare a produselor și serviciilor noastre și / sau după cum este
cerut de lege (după cum se explică mai jos).
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. are sediul în Romania, țară considerată de Comisia Europeană că
oferă un nivel adecvat de protecție a informațiilor personale ale rezidenților din statele membre ale
U.E.
Furnizorii S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. care stochează sau prelucrează informațiile dvs.
personale în vederea livrării produselor comandate, se angajează să le păstreze protejate și

securizate, în conformitate cu standardele pieței/ industriei și chiar dacă cerințele legale ar fi mai
permisive.
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. răspunde de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le
primește, în conformitate cu G.D.P.R. S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. respectă principiile „Privacy
Shield” pentru toate transferurile viitoare de date cu caracter personal din U.E., inclusiv prevederile
referitoare la transferul ulterior.
În anumite situații, S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. poate fi obligată să dezvăluie date cu caracter
personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințele
de securitate națională sau de aplicare a legii.
Dacă aveți o nelămurire privind confidențialitatea sau utilizarea datelor pentru care nu am răspuns
satisfăcător, vă rugăm să ne contactați.
La cerere, S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. vă va furniza informații despre faptul dacă deținem
informațiile dvs. personale. Puteți să accesați, să corectați sau să solicitați ștergerea informațiilor dvs.
personale, contactând-ne la office@coverall.ro
Vom răspunde la solicitarea dvs. într-un interval de timp rezonabil.
5.2. Putem stoca și procesa informații personale care fac obiectul G.D.P.R. în Europa fie prin noi, fie
prin intermediul furnizorilor noștri.
Furnizorii S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. de stocare a datelor se angajează să vă protejeze și să
vă securizeze datele.
Printre altele, S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. aderă la principiile UE pentru a proteja în
continuare și pentru a spori confidențialitatea vizitatorilor noștri.
6. Informațiile beneficiarilor/utilizatorilor clienților noștri
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. poate colecta, stoca și procesa anumite informații non-personale
și personale ale beneficiarilor/utilizatorilor clienților noștri („informații despre beneficiarii/utilizatorii
clienților noștri”), numai în numele clienților noștri și în direcția acestora. De exemplu, fiecare dintre
clienții/ beneficiarii noștri are posibilitatea de a importa contactele de poștă electronică de la servicii
terțe, cum ar fi Gmail, sau de a colecta și gestiona în alt mod contacte prin intermediul site-ului Web
al clienților. Astfel de contacte sunt apoi stocate de S.C. Coverall Trade Partner S.R.L., în numele
clienților/ beneficiarilor S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.
În aceste scopuri, S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. va fi considerat un „procesor de date” și nu un
„controlor” (deoarece ambii termeni sunt definiți în Directiva europeană privind protecția datelor) a
acestor informații privind informațiile utilizatorilor clienților/beneficiarilor ce operează site-uri, denumiți
în continuare „utilizatorii-clienților”. Clienții/beneficiarii S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. care
controlează și operează astfel de site-uri Web cu informațiile utilizatorilor lor, vor fi considerați drept
„Controlorii” acestor Informații de tip „Informațiile utilizatorului – clientului” și sunt responsabili pentru
respectarea tuturor legilor și reglementărilor care se pot aplica colectării și controlului acestor
informatii de tip utilizator-client (utilizator al clientului S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.), inclusiv
toate legile privind confidențialitatea și protecția datelor.
Sunteți responsabil pentru securitatea, integritatea și utilizarea autorizată a informațiilor de tip
utilizatorii-clientului și pentru obținerea oricărui consimțământ și a permisiunii necesare pentru

colectarea și utilizarea acestor informații.
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. nu poate oferi consultanță juridică clienților săi sau utilizatorilor
acestora, însă recomandăm tuturor clienților să publice și să mențină politici de confidențialitate clare
și cuprinzătoare pe site-urile lor, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și că toți
utilizatorii –clienților citesc cu atenție aceste politici și asigurați-vă că sunt de acord cu ele.
Pentru mai multe informații despre modul în care pot fi tratate informatiile utilizatorilor – clientului, de
la S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. (care pot fi relevante pentru notificarea specifică pe care o
furnizați și/ sau consimțământul pe care îl obțineți de la utilizatorii dvs., consultați secțiunile 7, 11 și 12
de mai jos.
Dacă sunteți vizitator, utilizator sau client al vreunuia dintre clienții noștri, vă rugăm să citiți
următoarele:
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. nu are o relație directă cu utilizatorii individuali ai clienților ale
căror informații personale le procesează. Dacă sunteți vizitator, utilizator sau client al vreunui client al
nostru și doriți să faceți orice solicitări sau întrebări cu privire la informațiile personale, vă rugăm să
contactați direct acești clienți ai noștri. De exemplu, dacă doriți să accesați, să corectați, să modificați
sau să ștergeți informațiile inexacte procesate de S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. în numele
clienților săi, adresați-vă solicitările către clientul relevant (care este „controlorul” acestor date).
Dacă vi se cere să eliminăm informațiile personale ale utilizatorilor/beneficiarilor dvs., vom răspunde
la această solicitare în termen de maxim treizeci (30) de zile. Dacă nu se face solicitare de către
clientul nostru, vom păstra informațiile personale ale utilizatorilor/beneficiarilor acestora pentru
perioada stabilită în secțiunea 11 de mai jos.
Concluzie:
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. poate colecta și procesa informații privind utilizatorii/beneficiarii
clienților noștri. Facem acest lucru numai în numele clienților noștri și în direcția lor. Clienții noștri sunt
singurii responsabili pentru informațiile despre utilizatorii/beneficiarii lor, inclusiv pentru legalitatea,
securitatea și integritatea acestora.
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. nu are nicio relație directă cu utilizatorii/beneficiarii clienților săi.
Dacă sunteți un utilizator/beneficiar de client, vă rugăm să contactați direct acest client.
7. Partajarea informațiilor personale cu terțe părți
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. poate să vă împărtășească informațiile personale cu terțe părți
(sau să le permită în alt mod să le acceseze) numai în următoarele maniere și instanțe:
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. nu va transfera datele cu caracter personal pe care le furnizați
unor terțe părți pentru propria lor utilizare directă în scopuri de marketing, dar colaborează cu un
număr de furnizori de produse sau servicii selectați, ale căror produse, servicii și soluții completează,
facilitează și îmbunătățesc propriile noastre servicii. Astfel de servicii ale terților pot primi sau pot
avea alt acces la informațiile personale ale vizitatorilor și clienților și / sau ale utilizatorilor de informații
cu caracter personal, în întregime sau parțial – în funcție de fiecare dintre rolurile și scopurile lor
specifice în facilitarea și îmbunătățind serviciile și afacerile noastre și le putem folosi numai în astfel
de scopuri.
Precizăm că în timp ce serviciile noastre pot conține link-uri către alte site-uri sau servicii, nu suntem

responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri sau servicii și vă încurajăm să fiți
la curent când părăsiți serviciile noastre și citiți declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site web și
serviciu pe care îl vizitați. Această politică de confidențialitate nu se aplică site-urilor și serviciilor terțe
legate de acestea.
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. își asumă răspunderea pentru datele personale pe care le
primește în conformitate cu Protecția de confidențialitate și ulterior le poate transfera către o terță
parte, așa cum este descris în Principiile Protecției Confidențialității. În special, S.C. Coverall Trade
Partner S.R.L. rămâne responsabilă și răspunzătoare în temeiul principiilor protecției confidențialității
dacă agenții terți pe care îi angajează să proceseze datele personale în numele său o fac într-o
manieră incompatibilă cu principiile, cu excepția cazului în care S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.
dovedește că nu este responsabilă pentru eveniment dând naștere unei daune.
Pentru a evita orice îndoială, S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. poate să vă împărtășească
informațiile dvs. personale în alte moduri decât cele descrise mai sus, în baza aprobării dvs. explicite,
sau dacă suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Mai mult decât atât, S.C.
Coverall Trade Partner S.R.L. poate transfera, împărtăși, dezvălui, sau utiliza în alt mod informații
non-personale, la propria sa discreție și fără a fi necesară aprobarea ulterioară.
8. Utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. utilizează anumite tehnologii de monitorizare și urmărire cum ar fi
cookie-urile. Aceste tehnologii sunt folosite pentru a menține, furniza și îmbunătăți serviciile noastre
în mod continuu și pentru a oferi vizitatorilor noștri, clienților noștri și utilizatorilor/beneficiarii clienților
noștri o experiență mai bună. De exemplu, datorită acestor tehnologii, suntem capabili să menținem
și să urmărim preferințele vizitatorilor, să ne asigurăm mai bine serviciile, să identificăm problemele
tehnice, tendințele clienților și eficiența campaniilor, să monitorizăm și să îmbunătățim performanța
generală a serviciilor noastre.
Rețineți că serviciile terță parte care plasează cookie-uri sau utilizează alte tehnologii de urmărire prin
intermediul serviciilor noastre pot avea propriile politici privind modul în care colectează și stochează
informații. Astfel de practici nu sunt acoperite de politica noastră de confidențialitate și nu avem
control asupra lor.
Cookie-uri:
Pentru ca această tehnologie să funcționeze corect, trebuie să fi descărcat și stocat pe dispozitiv un
fișier de date mic („cookie”). În mod implicit, folosim mai multe cookie-uri persistente în scopul
autentificării sesiunilor și utilizatorilor, securității, respectării preferințelor utilizatorului (de exemplu, în
ceea ce privește limbajul și setările implicite), stabilitatea conexiunilor (de exemplu, pentru încărcarea
materialelor media, monitorizarea performanței serviciilor noastre și a campaniilor de marketing și, în
general, furnizarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.
Dacă doriți să ștergeți sau să blocați toate modulele cookie, consultați zona de ajutor și asistență din
browserul dvs. de internet pentru instrucțiuni despre localizarea fișierului sau a directorului care
stochează cookie-urile. Informațiile privind ștergerea sau controlul cookie-urilor sunt de asemenea
disponibile pe diverse site-uri.
Rețineți că ștergerea cookie-urilor noastre sau dezactivarea cookie-urilor viitoare sau a tehnologiilor
de urmărire vă pot împiedica să accesați anumite zone sau caracteristici ale serviciilor noastre sau vă
pot afecta negativ experiența utilizatorilor dvs.

HTML5: Ne folosim de tehnologia HTML 5 pentru a informații, în principal în scopuri publicitare.
Diferitele browsere își pot oferi propriile instrumente de gestionare pentru eliminarea sau blocarea
acestor tehnologii. Informații suplimentare despre gestionarea modulelor cookie sunt
disponibile aici.(rețineți că acest site nu este furnizat de S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. și, prin
urmare, nu putem asigura acuratețea sau disponibilitatea acestuia).
Suplimentarea datelor de utilizator: Este posibil să primim informații despre dvs. din alte surse,
inclusiv baze de date accesibile publicului sau terțe părți de la care am achiziționat date, și să
combinăm aceste date cu informațiile pe care deja le avem despre dvs. Acest lucru ne ajută să
actualizăm, să extindem și să analizăm înregistrările noastre, să identificăm noi clienți și să oferim
produse și servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. Dacă ne furnizați informații personale despre
alte persoane sau dacă alții ne furnizează informațiile dvs., vom utiliza aceste informații doar pentru
motivul pentru care ne-au fost furnizate.
Ce sunt Cookie-urile?
„Cookie”-ul („browser cookie” sau „HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și
numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de
pe care se accesează internetul.
„Cookie”-ul este instalat prin solicitarea transmisă de către un web-server unui browser (ex: Internet
Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu
poate accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului).
Utilizarea cookie-urilor
Aceste fișiere permit recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod
relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem
cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și
conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.
Ce tipuri de cookie-uri folosim noi?
Utilizăm două tipuri de „cookie-uri” – „sesiune” și „fix”. Primele sunt fișiere temporare care rămân în
terminalul unui utilizator până când se deconectează de pe un site web sau închide o aplicație (un
browser web). Fișierele „fixe” rămân pe terminalul unui utilizator pentru timpul definit în parametrii
cookie sau până când sunt șterși manual de către utilizator.

„Cookie-urile” folosite de partenerii unui operator de site web, incluzând, fără limitare, utilizatorii site-
ului, se supun propriilor politici de confidențialitate.

Cookie-urile înregistrează sau/și conțin date personale?
Datele personale colectate prin utilizarea „Cookie”-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite
funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate astfel încât persoanele neautorizate nu pot
avea acces la ele.
Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează „Cookie”-urile pe
terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. Totuși, setările pot fi schimbate de dvs. astfel încât
instalarea automată a „Cookie”-urilor să fie blocată de browser-ul web.
Informații detaliate despre modurile de administrare a „Cookie”-urilor sunt disponibile în câmpul de
setări al browser-ului web. Vă informăm că limitarea folosirii „Cookie”-urilor poate afecta anumite
funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului nostru.
9. Comunicări de la S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.
9.1. Mesaje promoționale:
Prin înscrierea la orice servicii (inclusiv la oricare dintre buletinele de știri, bloguri, conturi de social
media sau evenimente publice) și furnizarea adresei de e-mail catre S.C. Coverall Trade Partner
S.R.L. sau a oricăror alte informații de contact (cum ar fi numărul dvs. de telefon sau adresa social
media) sunteți de acord să primiți conținuturi promoționale, mesaje sau apeluri de la S.C. Coverall
Trade Partner S.R.L. sau partenerii noștri (care acționează în numele S.C. Coverall Trade Partner
S.R.L.) prin astfel de mijloace.
Prin urmare, S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. are dreptul să vă apeleze sau să vă trimită
conținuturi sau mesaje promoționale prin e-mail, SMS, mesaje text directe, apeluri de marketing și
forme de comunicare similare. Dacă nu doriți să primiți astfel de mesaje promoționale sau apeluri,
puteți notifica S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. în orice moment sau urmați instrucțiunile de
„dezabonare” sau STOP conținute în comunicările promoționale pe care le primiți.
9.2. Mesaje de service și de facturare:
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. vă poate contacta, de asemenea, cu informații importante cu
privire la produsele sau serviciile noastre sau la utilizarea acestora.
De exemplu, vă putem trimite un anunț (prin oricare dintre mijloacele disponibile pentru noi) dacă:
un anumit produs/sistem/serviciu este suspendat temporar sau eliminate din gama noastră de
produse și servicii
transmiteți reclamații de abuz privind site-ul dvs. de utilizator; sau vă informează despre
modificările materiale din serviciile noastre.
Nu veți putea renunța la primirea unor astfel de mesaje.
De asemenea, vă putem contacta cu mesaje și conținut legate de servicii și de facturare.
10. Accesarea informațiilor dvs. personale
Dacă doriți să solicitați corectarea informațiilor personale pe care le-ați stocat dvs. (fie dvs., fie
utilizatorii dvs.) sau doriți să solicitați o listă a informațiilor personale (dacă există, nu ezitați să ne
trimiteți un e-mail la adresa office@coverall.ro.)
Vom răspunde solicitării dvs. într-un interval de timp rezonabil.
11. Reținerea datelor

Este posibil să continuăm să păstrăm astfel de informații personale chiar și după încetarea utilizării
serviciilor noastre, în măsura în care este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale, pentru a
rezolva disputele privind clienții noștri sau utilizatorii/beneficiarii clienților noștri, pentru cazuri de
fraudă și abuz, sau scenarii ce pun în aplicare acordurile noastre și/ sau protejează interesele noastre
legitime. Vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, atâta
timp cât nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite sau când vă retrageți consimțământul, acesta
fiind temeiul juridic al prelucrării și:
– nu există motive legitime imperioase pentru ca societatea noastră să continue o prelucrare care să
prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
– dacă datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță.
12. Securitate
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. a implementat măsuri de securitate menite să protejeze
informațiile personale pe care le împărtășiți cu noi, inclusiv măsuri fizice, electronice și procedural. De
asemenea, monitorizăm periodic sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri și căutăm
în mod regulat metode noi și servicii ale terților pentru a îmbunătăți în continuare securitatea
serviciilor noastre și pentru a proteja confidențialitatea vizitatorilor și a utilizatorilor noștri.
Cu toate acestea – indiferent de măsurile și eforturile depuse de S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.,
nu putem și nu garantăm protecția și securitatea absolută a informațiilor dvs. personale, a
informațiilor utilizatorilor/beneficiarilor clienților noștri sau a oricăror altor conținuturi pe care le
încărcați, le publicați, sau le împărțiți în alt mod cu S.C. Coverall Trade Partner S.R.L., sau oricine
altcineva.
În plus, deoarece anumite zone ale serviciilor noastre pot fi mai puțin sigure decât altele, mail-ul și
mesageria instantanee nu sunt recunoscute ca forme de comunicații sigure, vă solicităm și vă
încurajăm să nu distribuiți informații personale în niciunul din aceste domenii sau prin oricare dintre
aceste metode.
Dacă aveți întrebări legate de securitatea serviciilor noastre, sunteți mai mult decât binevenit să ne
contactați la office@coverall.ro .
13. Conținut de utilizator NOI NU AVEM UTILIZATORI, NU SE INREGISTREAZĂ PE SITE LA NOI,
NU POT CUMPARA DIRECT DE PE SITE!!!!!!!!!!!!!
Trebuie să fiți conștienți de faptul că orice informații pe care le furnizați în zone ca: blog-uri,
comunități, forum-uri, pot fi citite, colectate și utilizate de către alții care le accesează. Pentru a
solicita eliminarea informațiilor dvs. personale din astfel de zone, nu ezitați să ne contactați
la: office@coverall.ro. În unele cazuri, este posibil să nu putem elimina informațiile dvs. personale din
astfel de zone. De exemplu, dacă utilizați o aplicație terță parte pentru a posta un comentariu (de
exemplu, aplicația social plugin Facebook) în timp ce vă conectați la profilul dvs. asociat cu o astfel
de terță parte, va trebui să vă conectați la o astfel de aplicație sau să contactați furnizorul acesteia
dacă doriți să aveți eliminate informațiile personale pe care le-ați postat.
În orice caz, vă recomandăm să nu publicați nicio informație (sau să utilizați niciun mijloc de postare
pentru a posta informații) pe care nu doriți să fiți public în aceste domenii.
Dacă încărcați orice Conținut al unui utilizator în contul dvs. de utilizator sau îl postați pe site-ul dvs.

de utilizator și îl furnizați în orice alt mod ca parte a utilizării oricărui serviciu, faceți acest lucru pe
propriul risc.
Nu putem controla acțiunile altor utilizatori sau membri ai publicului care pot accesa conținutul dvs. de
utilizator și nu suntem responsabili pentru eludarea setărilor de confidențialitate sau a măsurilor de
securitate pe care le-ați introdus pe site-ul dvs. de utilizator (inclusiv, de exemplu, parole protejate pe
site-ul dvs. de utilizator). Înțelegeți și confirmați că, chiar și după eliminarea de către dvs. sau de catre
noi noi, copii ale conținutului de utilizator pot rămâne vizibile în pagini cached și arhivate sau dacă
orice terțe părți (inclusiv oricare dintre utilizatorii-utilizatorilor nostrii) au copiat sau stocat astfel de
conținut . Din nou, vă recomandăm să nu încărcați sau să publicați nicio informație pe care nu doriți
să o faceți public.
14. Termeni de utilizare, actualizări și interpretări
Utilizarea de către dvs. a oricăror servicii și a oricăror litigii care decurg din aceastea se supun
acestei Politici de confidențialitate, precum și Termenilor și Condițiilor noastre de utilizare și tuturor
prevederilor sale generale, inclusiv renunțarea la garanție, limitarea răspunderii și despăgubiri.
Politica de confidențialitate, interpretarea acesteia și orice reclamații și litigii legate de aceasta sunt
guvernate, interpretate și aplicate în toate privințele numai și exclusiv în conformitate cu legile interne
de fond ale Romaniei, fără respectarea conflictului de legi principii. Orice astfel de revendicări și litigii
vor fi aduse și, prin aceasta, veți fi de acord cu decizia exclusivă a acestora de către o instanță
competentă aflată în Romania.
Este posibil să actualizăm această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările aduse
practicii noastre de colectare, utilizare și stocare a informațiilor. Dacă facem orice modificări pe care
le considerăm importante (în singura noastră discreție de bună-credință), vă vom notifica (în cadrul
metodelor de notificare Termeni și condiții) înainte de intrarea în vigoare a modificării. Vă încurajăm
să examinați periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de
confidențialitate. Cu excepția cazurilor și după cum se specifică altfel, cea mai recentă Politică de
confidențialitate se aplică tuturor informațiilor pe care le avem despre dvs. și utilizatorii dvs., în ceea
ce privește site-ul nostru, aplicațiile noastre, aplicațiile mobile și alte servicii.
După cum se menționează în Termenii noștri de utilizare, renunțăm la toate garanțiile și nu suntem
răspunzători pentru niciun fel de daune (sub rezerva legii aplicabile). Această politică va fi guvernată
de legile Romaniei.
Orice litigiu dintre noi poate fi adus în fața instanțelor din Romania. Putem schimba această politică în
orice moment. Vă vom notifica despre orice schimbări semnificative.
16. Drepturile dumneavoastră
Dacă S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. prelucrează date cu caracter personal despre dvs., aveți
următoarele drepturi:
 Informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu
caracter personal efectuate de S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.
 Acces: aveți dreptul de a accesa aceste date. Aceasta se numește uneori „Solicitare de Acces
a Persoanei Vizate”. Dacă suntem de acord că suntem obligați să vă furnizăm date cu caracter
personal, vă vom furniza gratuit. Înainte de a vă furniza date cu caracter personal, vă putem
solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunile dvs. cu noi, astfel
încât să putem găsi datele dvs. personale.

 Corectare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt
incorecte, aveți dreptul să ne cereți să rectificăm orice inexactitate în datele cu caracter
personal.
 Ștergere: aveți dreptul să solicitați din partea S.C. Coverall Trade Partner S.R.L., fără întârzieri
nejustificate, să vă șteargă datele cu caracter personal în următoarele situații:

 Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate de către S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.;
 Vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea
datelor cu caracter personal;
o vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unor
interese legitime și nu există motive legale întemeiate pentru
prelucrare;
 Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal bazate pe scopuri
de marketing direct, care include profilarea în măsura în care este
legată de un astfel de marketing direct;
 Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să fie șterse
pentru a respecta o obligație legală care leagă S.C. Coverall Trade
Partner S.R.L.

 Restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. să
restricționeze prelucrarea în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
 Acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal este
contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care să permită S.C.
Coverall Trade Partner S.R.L. să verifice corectitudinea datelor cu
caracter personal;
 Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră
cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării
acestora;
 S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu
caracter personal în scopul prelucrării, dar datele sunt solicitate de
dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță;
 Vă opuneți prelucrării bazate pe interese legitime, prelucrarea fiind
restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile legitime ale S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. prevalează
intereselor dumneavoastră legitime.

 Portabilitate: aveți dreptul de a primi din partea S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. datele cu
caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către S.C. Coverall Trade Partner
S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a
transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți are
acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când
prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
 Opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării
bazate pe interesele legitime ale S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. S.C. Coverall Trade
Partner S.R.L. nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că
are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor,

drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță.
 Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveți dreptul să nu fiți
supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care
produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă.
 Depunere plângere: aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă
responsabilă de protejarea datelor personale, Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Puteți face o cerere sau puteți exercita aceste drepturi contactând S.C. Coverall Trade Partner S.R.L.
la adresa de e-mail office@coverall.ro, urmând să depunem toate eforturile rezonabile și practice
pentru a ne conforma solicitării dumneavoastră, atâta timp cât aceasta este în concordanță cu
legislația aplicabilă și standardele profesionale.
17. Modificări la această Politică de confidențialitate
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. poate modifica din când în când această Politică de
confidențialitate pentru a reflecta practicile actuale de confidențialitate. Orice modificări aduse
prelucrării datelor personale descrise în această Politică de confidențialitate care vă afectează vă vor
fi comunicate printr-un mijloc adecvat, în funcție de modul în care comunicăm în mod obișnuit cu
dumneavoastră.
18. Întrebări și punerea în aplicare
S.C. Coverall Trade Partner S.R.L. se angajează să protejeze confidențialitatea datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la office@coverall.ro. De
asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a comunica toate preocupările dumneavoastră cu
privire la respectarea Politicii noastre de confidențialitate.
Vom confirma e-mailul dumneavoastră în termen de 8 zile și vom încerca să vă rezolvăm
preocuparea în termen de 30 de zile de la primire. În cazul în care chestiunea este complexă sau
avem un mare număr de reclamații, vă vom anunța că reclamația va dura mai mult de o lună pentru a
rezolva problema și vom încerca să vă rezolvăm problema în termen de maxim trei luni de la
notificarea preocupării. Putem accepta reclamația dumneavoastră (și, în acest caz, vom implementa
una din măsurile stabilite în secțiunea „Drepturile dumneavoastră” de mai sus), sau vă putem
respinge preocuparea din motive legitime. De asemenea, puteți depune o plângere la Autoritatea
locală de protecție a datelor la următoarele date de contact:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă:
Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sectorul 1, București, Cod Poștal 010336,
România
Email: anspdcp@dataprotection.ro,
Telefon: +40.318.059.211
Pagină web: https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=ro